Supervisie

Ontdek je professionele kleur

Ieder mens heeft zijn eigen verhaal.  Je opvoeding, je normen en waarden, je ervaringen, je talenten en je valkuilen. Dat maakt je tot de mens die je nu bent. En wie je bent is altijd in beweging. Je leert nieuwe dingen, doet nieuwe ervaringen op en ook ontmoeting met andere mensen veranderen je.

"Dat maakt je tot de mens die je nu bent."

Wanneer je werkt met mensen, bijvoorbeeld in de (jeugd)zorg, in het onderwijs of management, neem je jezelf mee.Alles wat jou jou maakt. Dat moet ook, anders ben je een robot en kun je geen goede hulp, begeleiding of onderwijs geven. Je bent professional. Je hebt een vak geleerd en al veel of nog weinig ervaring opgedaan. Je bent onderdeel van een organisatie en een een beroepsgroep. Je hebt een taak en een rol, er worden dingen van je verwacht. Je werkt met mensen, wat van je vraagt om present, open en authentiek te zijn, maar ook sturend als het moet en volgend waar het kan. Met respect voor je eigen en andermans grenzen, maar ook rekening houdend met de verwachtingen van de organisatie en de maatschappij. Je voelt aan dat het een zoeken is naar de juiste houding. Op die scheidslijn richt supervisie zich. We noemen dat je persoonlijk professioneel handelen. En wie jij bent, wat jou je eigen kleur in het werk geeft, noemen we je professionele identiteit.

Veel besproken thema’s zijn:

Supervisie kan gaan over grote thema’s, zoals het ontdekken van je professionele identiteit. Maar ook thema’s als onderstaand:

 • Je voelt je onzeker in je werk
 • Je bent bang om fouten te maken, wil het altijd maar goed doen.
 • De balans tussen afstand en nabijheid in je werk is zoeken
 • Je stoeit met gevoelens van jezelf of van je cliënt, leerling of medewerker.
 • Je komt vermoeid thuis uit je werk of ziet ertegenop om te gaan werken.
 • Je kunt je werk niet loslaten als je thuis bent.
 • Het vuur wat je ooit had voor je werk ben je kwijt.

Resultaat supervisie:

 • Je krijgt meer inzicht in sterke en minder sterke kanten van jezelf.
 • Je wordt je bewust van aangeleerde gewoontes, gekozen strategieën en het effect daarvan op jezelf en anderen.
 • Je gaat oefenen met ander gedrag en ontdekt de effecten daarvan.
 • Je ontwikkelt een eigen stijl van werken.
 • Je ervaart meer vreugde en voldoening in je leven en werk.
 • Minder stress en minder arbeidsontevredenheid en hierdoor minder ziekteverzuim.

Het supervisietraject:

Tijdens supervisie is jouw werkervaring het startpunt. Deze ervaring raakt je en je wilt het verder onderzoeken.
Supervisie volg je als traject van 10 tot 15 keer individueel of in een groep met maximaal 3 anderen waar je niet dagelijks mee samenwerkt.

Supervisie zal meer dan intervisie gaan over jou en jouw patronen en hoe je daar los van kan komen. 

Supervisie gaat daarnaast om het leren leren. Na een supervisietraject heb je de vaardigheden om je eigen supervisor te zijn.
Daarmee is supervisie een waardevolle, duurzame investering in jezelf of je personeel. Vaak wordt het ingezet bij startende professionals in het sociaal werk, onderwijs of zorg, maar ook bij medewerkers die al langer in het werk zitten en ervaren ‘vast’ te zitten en hun ‘flow’ weer willen vinden. Het is een effectieve inzet om burn out te voorkomen.

Alle trajecten voldoen aan de eisen van LVSC en kunnen meetellen voor de reflectiepunten bij een skj-herregistratie.