Begeleide intervisie

Om in beweging te blijven, moet je af en toe even stilstaan.

Intervisie is een groepsgewijze reflectievorm waarbij een groep professionals een bepaalde periode een reflectiegroep vormt, om te leren van elkaar. Het is een moment om samen met anderen stil te staan, je eigen handelen te onderzoeken en systematisch te werken aan jezelf.
Door dat te doen, word je je meer bewust waarom je doet wat je doet en leer hoe je hoe je anders kan handelen in de toekomst. Je leert van en met elkaar van praktijksituaties.

Binnen intervisie brengen deelnemers beurtelings een actuele ervaring in door middel van het stellen van een leervraag. Onderling wordt hulp geboden door het stellen van verhelderingsvragen met het omgaan met een als problematisch ervaren situatie, zodat het eigen functioneren kan verbeteren. De intervisie kan (tijdelijk) worden begeleid (door een LVSC begeleider) om een effectief leerproces te creëren. Hierna kan het eventueel zelfstandig vorm worden gegeven.

Een intervisiebegeleider brengt diepgang in de discussie en zorgt ervoor dat adviezen worden afgestemd op de behoefte van de inbrenger.

SKJ-geregistreerd?

In je herregistratieperiode van 5 jaar moet je minimaal 60 uur reflectie volgen. Dat is gemiddeld 12 uur per jaar. Deze reflectie kan plaats vinden binnen o.a. (begeleide) intervisie en supervisie.  Een reflectievorm van een uur staat gelijk met 1 registratiepunt.

 

Als jeugd- en gezinsprofessional moet je in je portfolio kunnen aantonen dat je daadwerkelijk hebt gereflecteerd. Bij elke reflectievorm die je opneemt in je portfolio moet je aangeven op welke manier de drie dimensies van reflectie aan bod zijn gekomen tijdens de reflectiebijeenkomsten.

 

Als intervisiebijeenkomsten worden begeleid door een supervisor die geregistreerd is in het supervisorenregister van LVSC dan vervalt die laatste eis. De begeleider (supervisor) bewaakt dat de intervisie volgens de richtlijnen gehouden wordt. Dit levert een hogere kwaliteit op van de intervisie en de drie dimensies hoef je dan niet in te vullen. Wel moet je een ondertekende verklaring van je supervisor uploaden.

 

Supervisie door een LVSC-supervisor levert ook 1 punt per supervisiebijeenkomst van een uur op binnen de reflectieruimte.

Alle trajecten voldoen aan de eisen van LVSC en kunnen meetellen voor de reflectiepunten bij een skj-herregistratie.